marți, 16 decembrie 2008

Hristodulos Aghioritul - Cuvant despre noile buletine si 666

Domnul a prezis acum 2000 de ani cã va veni cineva care va impune un sistem mondial de negot la care, ca sã participe cineva, va trebui sã aibã un semn pe mâna dreaptã sau pe frunte. Domnul a lãsat pentru motive pe care le cunoaste prea înteleapta Lui Judecatã ca: ''Cine se închinã fiarei si chipului ei si primeste semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, va bea si el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei sale, si se va chinui în foc si pucioasã, înaintea sfintilor îngeri si a Mielului. Si fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Si nu au odihnã nici ziua, nici noaptea cei ce se închinã fiarei si chipului ei si oricine primeste semnul numelui ei" (Apocalipsa 14, 9-11). Ne explicã asadar în Scripturã foarte limpede cã, dacã ne învoim cu acest sistem si ne lãsãm însemnati, urmarea acestui consimtãmânt va fi pedeapsa vesnicã a iadului. Acum sã vedem din ce motiv aceastã pecete este consideratã lucrare aducãtoare de pedeapsã. Când noi, crestinii, suntem botezati si suntem unsi în numele Domnului nostru Iisus Hristos cu Sfântul Mir, chiar dacã suntem unsi în exterior, pe trup, de cãtre preot, aceastã ungere lucreazã asupra sufletului nostru într-un mod tainic si duhovnicesc si mijloceste pãtrunderea harului Preasfântului Duh, ceea ce înseamnã cã Dumnezeu Insusi intrã în noi; astfel, în mod oficial suntem socotiti robi ai Celui Unuia-Nãscut, ai Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan Damaschinul spune: ''Untdelemnul Botezului este înteles ca o vestire a Ungerii si ne face pe noi unsi si ne vesteste prin Sfântul Duh mila lui Dumnezeu" (cf. Dogmatica, vol. 1, ed. Credinta ortodoxã, p. 446).
Sã revenim la tema noastrã: primirea acestui semn dat oamenilor va avea sensul acceptãrii unui stãpân si domn strãin. Pentru cã, în timp ce Botezul si Mirungerea se fac în numele Domnului nostru Iisus Hristos, acest semn se leagã de numele sau de numãrul numelui Antihristului. Iar din versetul: ''Aici este întelepciunea. Cine are pricepere sã socoteascã numãrul fiarei; cãci este numãr de om. Si numãrul ei este
sase sute saizeci si sase" (Apocalipsa 13, 18) vedem cã nu e vorba de un simplu simbol exterior si de un semn gravat sau de un numãr întâmplãtor, ci de acceptarea de bunãvoie (pentru cei care-l acceptã) a unui stãpân strãin, a Antihristului, si de înstrãinarea noastrã automatã si vesnicã de singurul si adevãratul nostru Domn. Dumnezeu, asadar, nu pedepseste pe nimeni, noi singuri, de bunãvoie, acceptãm chinul nostru vesnic, punându-ne pe noi însine în slujba diavolului si supunându-ne lui. Acest semn îl primeste cineva prin liberã voie; în primul stadiu, la un anumit moment, când si legal este consfin tit si intrã încet, încet în viata noastrã; si în stadiul final, când prin atitudinea noastrã nepãsãtoare vom lãsa sã ni-l impunã si vom ajunge în punctul culminant al unei dileme finale: ori Sfânta Ungere în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ori semnul cu numãrul numelui fiarei. Si atunci fiecare va face alegerea sa potrivit cu: ''Nici o slugã nu poate sã slujeascã la doi stãpâni. Fiindcã sau pe unul va urî si pe celãlalt îl va iubi, sau de unul se va tine si pe celãlalt îl va dispretui. Nu puteti sã slujiti lui Dumnezeu si lui mamona" (Luca 16, 13) (cãci este vorba despre mamona la modul propriu, dacã prin acest semn cineva aderã la acest sistem economic mondial).

Niciun comentariu: