miercuri, 8 iulie 2009

Supunerea faţă de Dumnezeu sau faţă de Lucifer, dilema lumii în care trăim

Nimic rău într-un buletin mai simplu, mai elegant, mai practic pentru omul zilelor noastre, în plină eră "tehnocrată" - vor zice foarte mulţi, fie ei muncitori, intelectuali, ţărani, studenţi, oameni politici, preoţi, arhierei, pastori. Cei mai mulţi vor spune că problema buletinelor nu-i priveşte direct. Aceasta-i prima lor greşeală: ignoranţa. Nici unul dintre ei nu se simte jignit, lezat în drepturile sale într-o societate care se declară pe sine "democratică", că nu a fost consultat în această problemă!
Omul de rînd - şi înţelegem aici pe toţi aceia care nu sînt iniţiaţi în tainele istoriei, fie ci muncitori, ţărani, intelectuali, oameni politici sau clerici - deşi votează pentru democraţie şi libertate nu poate depăşi starea de sclav al unei minorităţi. Sclavi au existat din totdeauna. Este o constatare ce se poate verifica!

Majoritatea oamenilor sînt robi, fie altor oameni, fie patimilor, fie Satanei căruiai s-au vîndut.
Au existat sclavi în antichitate, au existat şi în era creştină, există şi astăzi, şi vor exista până la sfîrşitul acestei lumi. Acceptarea subordonării este o atitudine înscrisă genetic în fiinţa noastră, pe lângă aceea a demnităţii umane. Şi toţi oamenii au această genă activată.
În antichitate o minoritate uzînd de forţă a reuşit să se impună asupra maselor şi să le subjuge pînă acolo încît sclavii ajunseseră să fie scoşi din categoria umană. Căci în ei genademnităţii umanefusesetotal dezactivată.

A venit creştinismul şi a schimbat faţa lumii, cum nu au fâcut-o şi nu o vor face alte religii. Creştinismul a spiritualizat relaţiile dintre oameni, arâtînd că toţi oamenii sînt fraţi între ei cu aceleaşi drepturi şi datorii unii faţa de alţii şi împreună "robi ai Domnului". Dumnezeu este Stăpînul. Prin creştinism se restabileşte demnitatea umană în toţi oamenii care vor urma lui Hristos. Astfel toţi creştinii care se supun poruncilor lui Dumnezeu, lăsate în Noul Testament şi păstrate de Tradiţia Bisericii, lucrează la înfăptuirea acestui plan de restaurare a demnităţii umane în lume pînă la sfîrşitul veacurilor. Au existat şi există oameni care au refuzat să-l recunoască pe Dumnezeu ca Stăpîn al tuturor, încercînd în acelaşi timp să se declare ei stăpîni peste unele mase de oameni, cu ajutorul forţei răului. Aceştia sînt cei care luptă cu Dumnezeu, care au luat chipul diavolului, sînt antihriştii, ateii. Au trecut aproape 2000 de ani de creştinism şi lumea este plină de suferinţă! Nu creştinismul este de vină! Vina o poartă toţi aceia care urmînd sfatul Satanei au încercat şi încearcă să se facă ei stâpîni peste oameni în locul lui Dumnezeu. Libertatea cu care i-a înzestrat Dumnezeu au folosit-o pentru a se răscula împotriva Acestuia. Acesta este izvorul răului din lume, nesupunerea omului faţă de poruncile lui Dumnezeu.
Omule! daca vrei să-ţi fie ţie bine (dacă vrei să te mîntuieşti) supune-te lui Dumnezeu. Supune-te poruncilor lui Dumnezeu.
Tu nu poţi depăşi starea de sclav! Alege! Alege sa fii robul lui Dumnezeu sau robul Satanei şi al oamenilor!

Deschide ochii şi priveşte în jur. Ţi se vorbeşte de libertate şi democraţie şi ce vezi? Vezi cum legile fireşti după care omenirea s-a condus veacuri de-a rîndul - Legea lui Dumnezeu - este schimbată în numele libertăţii. În numele libertăţi, o minoritate ocultă încearcă să ne convingă că Legea lui Dumnezeu nu este dreaptă. Şi ce zic ei?
Dumnezeu a zis: "Eu sunt Cel ce sînt", ei zic: "Fii tot ce poţi fi! Tu eşti dumnezeu".
Dumnezeu a zis: "Eu sunt Dumnezeul tău să nu ai alţi dumnezei afară de Mine", ei zic: "Inchină-te la orice dumnezeu, dar descoperă pe dumnezeul din tine".
Dumnezeu a zis: "Să nu ucizi", ei zic: "Nu există ucidere, ci doar legitimă apărare". Dumnezeu a zis: "Să nu furi", ei zic: "Nu fura, ci negociază".
Dumnezeu a zis: "Să nu curveşti", ei zic: "Curvia este religia noastră. Poţi să curveşti cum vrei şi cu cine vrei, prin ea ajungi la Dumnezeul nostru".

Ce înseamnă aceasta? înseamnă să urmăm lui Lucifer care a vrut să se facă pe sine dumnezeu. Să credem, adică, că noi putem depăşi condiţia de robi, ca mai apoi sa ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, cu gîndul de a deveni stăpâni pe noi înşine. Dar acest lucru nu se poate. Putem respinge darurile lui Dumnezeu ce decurg din supunerea faţă de poruncile Lui, dar să-i luăm locul nu putem. Nici Lucifer nu a putut. Când a gîndit să-şi pună scaunul mai sus decît a lui Dumnezeu, a şi căzut în prăpastia iadului, devenind din înger al luminii, înger al întunericului şi al groazei. Diavolul de mii de ani încearcă a-i înşela pe oameni ca să-l proclame Dumnezeu. De sute de ani organizaţii oculte, secrete, vîndute Satanei pun la cale o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu în care să fie atrasă omenirea întreagă. Această minoritate ocultă odată cu ridicarea omului împotriva lui Dumnzeu activează şi gena supunerii necondiţionate faţă de o autoritate. De-a lungul timpului dictaturile nu au reprezentat altceva decît nişte experienţe de activare a genei supunerii necondiţionate. La început s-a uzat de practici magice, de vrăjitorie, alchimie, astrologie s.a., cu timpul, însă, s-au folosit din plin toate cercetările şi descoperirile care, în treacăt fie spus sînt rodul geniului faustic.

Niciun comentariu: