sâmbătă, 20 iunie 2009

Documente oficiale din timpul patriarhului Teoctist despre erezia din B.O.R.

Preiau de pe site-ul traditiaortodoxa.wordpress.com un document primit pe mail de catre administratorul acestui site. Documentul este scanat dupa documentele oficiale aflate la Patriarhia Romana. Ceea ce veti citi in document sunt intentiile unor ierarhi din B.O.R., unii decedati (Patriarhul Teoctist, Mitropolitul Nestor Vornicescu), altii in viata, de a restaura legatura euharistica cu erezia monofizita (armenii), numiti in documenntele respective "Biserici Ortodoxe Orientale". Tot in aceste documente veti putea observa unele incercari, multe dintre ele incununate de succes astazi, de a schimba sfintele hotarari ale sinoadelor ecumenice al IV-lea, al-V-lea, al-VI-lea si al-VII-lea prin care monoizismul era dat anatemei.

Veţi constata, mai cu seamă în paginile 8-10, cum se încearcă rescrierea Ortodoxiei şi a izvoarelor sale, tocmai de către PF Teoctist şi IPS Teofan, la data întocmirii episcop vicar patriarhal, cel care a întocmit documentul din partea Bisericii Ortodoxe Române. Alt vlădica cu nume mare în Sinodul BOR şi care si-a aruncat semnătura fără discernământ pe aceste blasfemii la adresa lui Hristos, este IPS Irineu.
Atâta timp cât noi, turma păstorită de aceşti episcopi, vom tăcea sub masca ascultării şi a falsei smerenii, făcându-ne astfel părtaşi ereziilor promovate de duhul ecumenist, suntem şi rămânem sub osânda Sinodului IV Ecumenic, cât şi a celorlalte trei – V, VI şi VII- care au confirmat hotărârile primului menţionat şi excluşi din sânul Bisericii Soborniceşti, chiar dacă purtăm încă denumirea de ortodocşi cu nevrednicie.
De asemenea este falsă şi ideea potrivit căreia BOR ar trebui să fie condamnată întâi de către un sinod pan-ortodox pentru a se vădi rătăcirea, căci autoritatea Sinodului Ecumenic este de netăgăduit. Şi ce am putea face noi ca simpli credincioşi?
Să îi îndemnăm pe preoţii noştri să conştientizeze gravitatea rătăcirii, să ia poziţie în biserici, să aducă la cunoştinţa turmei aceste secrete şi să le ceară episcopilor ca în Sinod să fie anulate înţelegerile cu ereticii monofiziţi.
Trebuie să acceptăm că toate căderile şi derapajele ierarhilor sunt puse în practică în urma faptului că noi cei păstoriţi permitem acestea, fiind complet nepăsători de viaţa Ortodoxiei.
Lupta nu trebuie dusă doar pe internet şi in conferinţe, ci chiar şi în biserici.

Sinodul al patrulea Ecumenic de la Calcedon din anul 451 împotriva monofiziţilor (cei pe care ierarhii BOR îi denumesc “Biserici Ortodoxe Orientale”), a hotărât:

"Acestea toate fiind statornicite de noi cu mare grijă şi acrivie, Sfântul Sinod Ecumenic a hotărât că nimănui nu îi este îngăduit să înfăţişeze, să scrie sau să alcătuiască, nici [el însuşi] să gândească, nici să înveţe pe altul o altă mărturisire de credinţă. Cât despre cei care îndrăznesc să alcătuiască o altă [mărturisire de] credinţă, să o înfăţişeze altora spre învăţătură, sau să răspândească un alt Crez celor care vor să se întoarcă la cunoştinţa adevărului de la rătăcirile elineşti sau iudaiceşti sau de la oricare alta erezie, aceştia, dacă sunt episcopi sau clerici, sa fie îndepărtaţi [episcopii de episcopie şi clericii de cler], iar dacă sunt monahi sau laici, să se dea anatemei.”

Aici puteti citi si descarca fisierul cu aceste blasfemii semnate de ierarhii B.O.R. (format PDF)


Niciun comentariu: